Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

2052.jpg Hinh_trai_2015_3372.jpg 17111.jpg 2033.jpg 1751.jpg 0233.jpg 1072.jpg 0183.jpg 20150321_194411.jpg 2051.jpg 042.jpg 17110.jpg 0232.jpg 2032.jpg 0182.jpg 045.jpg Hinh_trai_2015_3371.jpg Hinh_trai_2015_337.jpg 2031.jpg 1071.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Đề thi kì I Vật lí 7 + ma trận + đáp án theo CKTKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàng Thị Kim Cương
Người gửi: Đỗ Đình Thiên
Ngày gửi: 08h:43' 07-12-2013
Dung lượng: 183.5 KB
Số lượt tải: 539
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TP. PLEIKU
TRƯỜNG TH & THCS ANH HÙNG WỪU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 7
Thời gian làm bài : 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

1 ĐỀ SỐ 1:Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (30% TNKQ; 70% TL)
1.1 TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.
Nội dung

Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỷ lệ
Trọng số của chương
Trọng số bài kiểm tra
LT
VD
LT
VD
LT
VD

Ch 1: Quang học
9
7
4,9
4,1


30,6
25,6

Ch 2: Âm học
7
6
4,2
2,8


26,3
17,5

Tổng
16
13
9,1
6,9


56,9
43,1

 1.2 TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm
số
T.số
TN
TL


Cấp độ 1,2
(Lí thuyết)
Ch.1: Quang học
30,6
4,59 ≈ 5
4 (1,0 đ; 4`)
1 (2,75đ; 12`)
3,75


Ch 2: Âm học
26,3
3,9≈ 4
3 (0,75đ; 3`)
1 (2,75đ; 11`)
3,75

Cấp độ 3,4
(Vận dụng)
Ch.1: Quang học
25,6
3,84 ≈ 4
4 (1,0đ; 4`)

1,0


Ch 2: Âm học
17,5
2,62 ≈ 2
1 (0,25đ; 1`)
1 (1,75đ; 10’)
1,5

Tổng
100
15
12 (2,0đ; 12`)
3 (7,0đ; 33`)
10 Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Chương 1. Quang học
9 tiết
 1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng
2. Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
5. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
6. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
7. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.
8. Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi
 9. So sánh được ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm.
10. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
11. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm.
14. Dựng và xác định khoảng cách được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
C.2.7
C.8.1
C.6.4
C.1.2
0,75đ
1
C.5.13
2,75đ
3
C.11.5
C.10.8
C9.10
0,75

1
C.14.6
0,259
4,5
45,0%

Chương 2.
Âm học
7 tiết
16. Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
17. Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
18. Nhận biết được những
 
Gửi ý kiến

Chi đoàn nhà trường - Hội diễn văn nghệ 13-14