Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

2052.jpg Hinh_trai_2015_3372.jpg 17111.jpg 2033.jpg 1751.jpg 0233.jpg 1072.jpg 0183.jpg 20150321_194411.jpg 2051.jpg 042.jpg 17110.jpg 0232.jpg 2032.jpg 0182.jpg 045.jpg Hinh_trai_2015_3371.jpg Hinh_trai_2015_337.jpg 2031.jpg 1071.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN NGỮ VĂN 8 + MA TRẬN + ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Thị Hồng Thủy
Người gửi: Đỗ Đình Thiên
Ngày gửi: 15h:19' 15-12-2014
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 591
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU
TRƯỜNG TH & THCS ANH HÙNG WỪU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013- 2014
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút (Trắc nghiệm 10 phút)
(Không tính thời gian phát đề )


Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL


Nội dung 1: Văn bản
- Ôn dịch, thuốc lá.
- Đập đá ở Côn Lôn.
Nhận biết được tác giả, thể loại.


Hiểu ý nghĩa của văn bản.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ %: 5
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 3
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ 15%:

Nội dung 2: Tiếng Việt
- Trường từ vựng.
- Dấu ngoặc đơn.
- Thán từ, trợ từ, tình thái từ.
- Câu ghép.
- Hiểu thế nào là trợ từ, thán từ, tình thái.
- Biết công dụng của dấu ngoặc đơn.
Thuộc được khái niệm câu ghép.


Vận dụng làm bài tập.
Vận dụng làm bài tập.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ %: 10
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ %: 5
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10
Số câu: 5
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ %: 35

Nội dung 3: Tập làm văn.
- Văn thuyết minh.


Viết một bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

Số câu:1
Số điểm:5
Tỉ lệ %: 50
Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ 50 %:

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ%:
4
1.5
15
0.5
1
10

1
1
10
2
0.5
5
1.5
6
60
9
10
100%

Tổng số điểm các mức độ nhận thức
2.5
1
6.5
10
100%


PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU
TRƯỜNG TH & THCS ANH HÙNG WỪU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Thời gian làm bài : 10 phút (Không tính thời gian phát đề)


Họ và tên: …………………………………… Lớp 8. Phòng kiểm tra: ……… SBD: ………


ĐiểmLời nhận xét của thầy (cô) giáo


ĐỀ BÀI:
I. PHẦNTRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án của câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Ai là tác giả của bài thơ “ Đập đá ở Côn Lôn” ?
a. Phan Châu Trinh b. Phan Bội Châu
c. Nguyễn Trãi d. Lí Thường Kiệt
Câu 2: Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản nhật dụng?
a. Tôi đi học. b. Cô bé bán diêm.
c. Hai cây phong. d. Ôn dịch, thuốc lá.
Câu 3: Các từ in đậm trong câu sau thuộc trường từ vựng nào?
“Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”
a. Hoạt động của lưỡi. c. Hoạt động của cổ.
b. Hoạt động của răng. d. Hoạt động của tay.
Câu 4: Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?
 
Gửi ý kiến

Chi đoàn nhà trường - Hội diễn văn nghệ 13-14