Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

2052.jpg Hinh_trai_2015_3372.jpg 17111.jpg 2033.jpg 1751.jpg 0233.jpg 1072.jpg 0183.jpg 20150321_194411.jpg 2051.jpg 042.jpg 17110.jpg 0232.jpg 2032.jpg 0182.jpg 045.jpg Hinh_trai_2015_3371.jpg Hinh_trai_2015_337.jpg 2031.jpg 1071.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN GDCD 8 + MA TRẬN + ĐA

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Thị Hồng Thủy
Người gửi: Đỗ Đình Thiên
Ngày gửi: 15h:28' 15-12-2014
Dung lượng: 128.0 KB
Số lượt tải: 2386
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TP. PLEIKU
TRƯỜNG TH & THCS ANH HÙNG WỪU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013- 2014
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8
Thời gian làm bài : 45 phút (Không tính thời gian phát đề)


Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL


Nội dung 1: Tôn trọng người khác
Biết phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi không tôn trọng.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ:2.5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ:2.5%

Nội dung 2: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Hiểu thế nào là học hỏi văn hóa của dân tộc khác

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Nội dung 3: Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
Hiểu thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnhSố câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Nội dung 4: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Hiểu thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Nội dung 5:
- Giữ chữ tín
- Tự lập
- Lao động tự giác và sáng tạo
Hiểu hành vi giữ chữ tín, tự lập, lao động tự giác sáng tạo


- Hiểu thế nào là tự lập.
- Nêu biểu hiện của tính tự lập.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%


Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%


Số câu: 2
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%

Nội dung 6:
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Biết khái niệm gia đình.
- Hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
- Hiểu ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

Vận dụng làm bài tập


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%


Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 3
Số điểm: 5.5
Tỉ lệ: 45%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ%:
6
3
30


2
5
50

1
2
20
9
10
100

Tổng số điểm các mức độ nhận thức
3
5

2


10


PHÒNG GD & ĐT TP. PLEIKU
TRƯỜNG TH & THCS ANH HÙNG WỪU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Thời gian làm bài : 10 phút (Không tính thời gian phát đề)


Họ và tên: …………………………………… Lớp 8 Phòng kiểm tra: ……… SBD: ………

Điểm


Lời nhận xét của thầy (cô) giáo

ĐỀ BÀI:
I. PHẦNTRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án của câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Hành vi nào sau đây là không tôn trọng người khác?
a. Nhận xét khuyết điểm của bạn
 
Gửi ý kiến

Chi đoàn nhà trường - Hội diễn văn nghệ 13-14